Friday, 19 October 2018

Kheta Sarai – Wikipedia tiếng Việt


Kheta Sarai là một thị xã và là một nagar panchayat của quận Jaunpur thuộc bang Uttar Pradesh, Ấn Độ.Theo điều tra dân số năm 2001 của Ấn Độ[1], Kheta Sarai có dân số 16.228 người. Phái nam chiếm 52% tổng số dân và phái nữ chiếm 48%. Kheta Sarai có tỷ lệ 50% biết đọc biết viết, thấp hơn tỷ lệ trung bình toàn quốc là 59,5%: tỷ lệ cho phái nam là 59%, và tỷ lệ cho phái nữ là 40%. Tại Kheta Sarai, 18% dân số nhỏ hơn 6 tuổi.


No comments:

Post a Comment