Friday, 19 October 2018

Khajoori Khas – Wikipedia tiếng Việt


Khajoori Khas là một thị trấn thống kê (census town) của quận North East thuộc bang Delhi, Ấn Độ.Theo điều tra dân số năm 2001 của Ấn Độ[1], Khajoori Khas có dân số 45.090 người. Phái nam chiếm 54% tổng số dân và phái nữ chiếm 46%. Khajoori Khas có tỷ lệ 53% biết đọc biết viết, thấp hơn tỷ lệ trung bình toàn quốc là 59,5%: tỷ lệ cho phái nam là 60%, và tỷ lệ cho phái nữ là 44%. Tại Khajoori Khas, 20% dân số nhỏ hơn 6 tuổi.


No comments:

Post a Comment