Friday, 19 October 2018

Khagrabari – Wikipedia tiếng Việt


Khagrabari là một thành phố và khu đô thị của quận Koch Bihar thuộc bang Tây Bengal, Ấn Độ.Theo điều tra dân số năm 2001 của Ấn Độ[1], Khagrabari có dân số 19.762 người. Phái nam chiếm 51% tổng số dân và phái nữ chiếm 49%. Khagrabari có tỷ lệ 76% biết đọc biết viết, cao hơn tỷ lệ trung bình toàn quốc là 59,5%: tỷ lệ cho phái nam là 82%, và tỷ lệ cho phái nữ là 71%. Tại Khagrabari, 11% dân số nhỏ hơn 6 tuổi.


No comments:

Post a Comment