Friday, 19 October 2018

Khadda – Wikipedia tiếng Việt


Khadda là một thị xã và là một nagar panchayat của quận Kushinagar thuộc bang Uttar Pradesh, Ấn Độ.Theo điều tra dân số năm 2001 của Ấn Độ[1], Khadda có dân số 14.332 người. Phái nam chiếm 53% tổng số dân và phái nữ chiếm 47%. Khadda có tỷ lệ 52% biết đọc biết viết, thấp hơn tỷ lệ trung bình toàn quốc là 59,5%: tỷ lệ cho phái nam là 63%, và tỷ lệ cho phái nữ là 41%. Tại Khadda, 17% dân số nhỏ hơn 6 tuổi.


No comments:

Post a Comment