Friday, 19 October 2018

Kesrisinghpur – Wikipedia tiếng Việt


Kesrisinghpur là một thành phố và khu đô thị của quận Ganganagar thuộc bang Rajasthan, Ấn Độ.Theo điều tra dân số năm 2001 của Ấn Độ[1], Kesrisinghpur có dân số 13.152 người. Phái nam chiếm 53% tổng số dân và phái nữ chiếm 47%. Kesrisinghpur có tỷ lệ 62% biết đọc biết viết, cao hơn tỷ lệ trung bình toàn quốc là 59,5%: tỷ lệ cho phái nam là 69%, và tỷ lệ cho phái nữ là 53%. Tại Kesrisinghpur, 16% dân số nhỏ hơn 6 tuổi.


No comments:

Post a Comment