Friday, 19 October 2018

Keshoraipatan – Wikipedia tiếng Việt


Keshoraipatan là một thành phố và khu đô thị của quận Bundi thuộc bang Rajasthan, Ấn Độ.Theo điều tra dân số năm 2001 của Ấn Độ[1], Keshoraipatan có dân số 21.119 người. Phái nam chiếm 52% tổng số dân và phái nữ chiếm 48%. Keshoraipatan có tỷ lệ 60% biết đọc biết viết, cao hơn tỷ lệ trung bình toàn quốc là 59,5%: tỷ lệ cho phái nam là 70%, và tỷ lệ cho phái nữ là 48%. Tại Keshoraipatan, 16% dân số nhỏ hơn 6 tuổi.


No comments:

Post a Comment