Friday, 19 October 2018

Kendua – Wikipedia tiếng Việt


Kendua là một thị trấn thống kê (census town) của quận Maldah thuộc bang Tây Bengal, Ấn Độ.



Theo điều tra dân số năm 2001 của Ấn Độ[1], Kendua có dân số 5768 người. Phái nam chiếm 51% tổng số dân và phái nữ chiếm 49%. Kendua có tỷ lệ 62% biết đọc biết viết, cao hơn tỷ lệ trung bình toàn quốc là 59,5%: tỷ lệ cho phái nam là 71%, và tỷ lệ cho phái nữ là 53%. Tại Kendua, 13% dân số nhỏ hơn 6 tuổi.










No comments:

Post a Comment