Friday, 19 October 2018

Kendra Khottamdi – Wikipedia tiếng Việt


Kendra Khottamdi là một thị trấn thống kê (census town) của quận Barddhaman thuộc bang Tây Bengal, Ấn Độ.Theo điều tra dân số năm 2001 của Ấn Độ[1], Kendra Khottamdi có dân số 7090 người. Phái nam chiếm 54% tổng số dân và phái nữ chiếm 46%. Kendra Khottamdi có tỷ lệ 60% biết đọc biết viết, cao hơn tỷ lệ trung bình toàn quốc là 59,5%: tỷ lệ cho phái nam là 69%, và tỷ lệ cho phái nữ là 49%. Tại Kendra Khottamdi, 13% dân số nhỏ hơn 6 tuổi.


No comments:

Post a Comment