Friday, 19 October 2018

Karnawal – Wikipedia tiếng Việt


Karnawal là một thị xã và là một nagar panchayat của quận Meerut thuộc bang Uttar Pradesh, Ấn Độ.Theo điều tra dân số năm 2001 của Ấn Độ[1], Karnawal có dân số 12.618 người. Phái nam chiếm 54% tổng số dân và phái nữ chiếm 46%. Karnawal có tỷ lệ 57% biết đọc biết viết, thấp hơn tỷ lệ trung bình toàn quốc là 59,5%: tỷ lệ cho phái nam là 73%, và tỷ lệ cho phái nữ là 37%. Tại Karnawal, 18% dân số nhỏ hơn 6 tuổi.


No comments:

Post a Comment