Friday, 19 October 2018

Karnawad – Wikipedia tiếng Việt


Karnawad là một thị xã và là một nagar panchayat của quận Dewas thuộc bang Madhya Pradesh, Ấn Độ.Theo điều tra dân số năm 2001 của Ấn Độ[1], Karnawad có dân số 10.254 người. Phái nam chiếm 51% tổng số dân và phái nữ chiếm 49%. Karnawad có tỷ lệ 41% biết đọc biết viết, thấp hơn tỷ lệ trung bình toàn quốc là 59,5%: tỷ lệ cho phái nam là 53%, và tỷ lệ cho phái nữ là 29%. Tại Karnawad, 18% dân số nhỏ hơn 6 tuổi.


No comments:

Post a Comment