Friday, 19 October 2018

Kariapatti – Wikipedia tiếng Việt


Kariapatti là một thị xã panchayat của quận Virudhunagar thuộc bang Tamil Nadu, Ấn Độ.Theo điều tra dân số năm 2001 của Ấn Độ[1], Kariapatti có dân số 13.974 người. Phái nam chiếm 50% tổng số dân và phái nữ chiếm 50%. Kariapatti có tỷ lệ 69% biết đọc biết viết, cao hơn tỷ lệ trung bình toàn quốc là 59,5%: tỷ lệ cho phái nam là 76%, và tỷ lệ cho phái nữ là 63%. Tại Kariapatti, 13% dân số nhỏ hơn 6 tuổi.


No comments:

Post a Comment