Friday, 19 October 2018

Kariamangalam – Wikipedia tiếng Việt


Kariamangalam là một thị xã panchayat của quận Dharmapuri thuộc bang Tamil Nadu, Ấn Độ.Theo điều tra dân số năm 2001 của Ấn Độ[1], Kariamangalam có dân số 12.033 người. Phái nam chiếm 50% tổng số dân và phái nữ chiếm 50%. Kariamangalam có tỷ lệ 58% biết đọc biết viết, thấp hơn tỷ lệ trung bình toàn quốc là 59,5%: tỷ lệ cho phái nam là 67%, và tỷ lệ cho phái nữ là 49%. Tại Kariamangalam, 12% dân số nhỏ hơn 6 tuổi.


No comments:

Post a Comment