Friday, 19 October 2018

Kari – Wikipedia tiếng Việt


Kari là một thị xã và là một nagar panchayat của quận Tikamgarh thuộc bang Madhya Pradesh, Ấn Độ.Theo điều tra dân số năm 2001 của Ấn Độ[1], Kari có dân số 8686 người. Phái nam chiếm 53% tổng số dân và phái nữ chiếm 47%. Kari có tỷ lệ 36% biết đọc biết viết, thấp hơn tỷ lệ trung bình toàn quốc là 59,5%: tỷ lệ cho phái nam là 47%, và tỷ lệ cho phái nữ là 24%. Tại Kari, 20% dân số nhỏ hơn 6 tuổi.


No comments:

Post a Comment