Friday, 19 October 2018

Karawal Nagar – Wikipedia tiếng Việt


Karawal Nagar là một thị trấn thống kê (census town) của quận North East thuộc bang Delhi, Ấn Độ.Theo điều tra dân số năm 2001 của Ấn Độ[1], Karawal Nagar có dân số 148.549 người. Phái nam chiếm 54% tổng số dân và phái nữ chiếm 46%. Karawal Nagar có tỷ lệ 65% biết đọc biết viết, cao hơn tỷ lệ trung bình toàn quốc là 59,5%: tỷ lệ cho phái nam là 73%, và tỷ lệ cho phái nữ là 55%. Tại Karawal Nagar, 18% dân số nhỏ hơn 6 tuổi.


No comments:

Post a Comment