Friday, 19 October 2018

Karanje Turf Satara – Wikipedia tiếng Việt


Karanje Turf Satara là một thị trấn thống kê (census town) của quận Satara thuộc bang Maharashtra, Ấn Độ.Theo điều tra dân số năm 2001 của Ấn Độ[1], Karanje Turf Satara có dân số 21.503 người. Phái nam chiếm 53% tổng số dân và phái nữ chiếm 47%. Karanje Turf Satara có tỷ lệ 77% biết đọc biết viết, cao hơn tỷ lệ trung bình toàn quốc là 59,5%: tỷ lệ cho phái nam là 81%, và tỷ lệ cho phái nữ là 74%. Tại Karanje Turf Satara, 12% dân số nhỏ hơn 6 tuổi.


No comments:

Post a Comment