Friday, 19 October 2018

Kanakkampalayam – Wikipedia tiếng Việt


Kanakkampalayam là một thị trấn thống kê (census town) của quận Coimbatore thuộc bang Tamil Nadu, Ấn Độ.Theo điều tra dân số năm 2001 của Ấn Độ[1], Kanakkampalayam có dân số 12.180 người. Phái nam chiếm 50% tổng số dân và phái nữ chiếm 50%. Kanakkampalayam có tỷ lệ 79% biết đọc biết viết, cao hơn tỷ lệ trung bình toàn quốc là 59,5%: tỷ lệ cho phái nam là 85%, và tỷ lệ cho phái nữ là 74%. Tại Kanakkampalayam, 9% dân số nhỏ hơn 6 tuổi.


No comments:

Post a Comment