Friday, 19 October 2018

Kanaipur – Wikipedia tiếng Việt


Kanaipur là một thị trấn thống kê (census town) của quận Hugli thuộc bang Tây Bengal, Ấn Độ.Theo điều tra dân số năm 2001 của Ấn Độ[1], Kanaipur có dân số 6298 người. Phái nam chiếm 51% tổng số dân và phái nữ chiếm 49%. Kanaipur có tỷ lệ 81% biết đọc biết viết, cao hơn tỷ lệ trung bình toàn quốc là 59,5%: tỷ lệ cho phái nam là 84%, và tỷ lệ cho phái nữ là 79%. Tại Kanaipur, 10% dân số nhỏ hơn 6 tuổi.


No comments:

Post a Comment