Friday, 19 October 2018

Kanad – Wikipedia tiếng Việt


Kanad là một thị xã và là một nagar panchayat của quận Shajapur thuộc bang Madhya Pradesh, Ấn Độ.Theo điều tra dân số năm 2001 của Ấn Độ[1], Kanad có dân số 8650 người. Phái nam chiếm 52% tổng số dân và phái nữ chiếm 48%. Kanad có tỷ lệ 61% biết đọc biết viết, cao hơn tỷ lệ trung bình toàn quốc là 59,5%: tỷ lệ cho phái nam là 73%, và tỷ lệ cho phái nữ là 48%. Tại Kanad, 17% dân số nhỏ hơn 6 tuổi.


No comments:

Post a Comment