Friday, 19 October 2018

Kamptee – Wikipedia tiếng Việt


Kamptee là một thành phố và là nơi đặt hội đồng đô thị (municipal council) của quận Nagpur thuộc bang Maharashtra, Ấn Độ.Theo điều tra dân số năm 2001 của Ấn Độ[1], Kamptee có dân số 84.340 người. Phái nam chiếm 51% tổng số dân và phái nữ chiếm 49%. Kamptee có tỷ lệ 76% biết đọc biết viết, cao hơn tỷ lệ trung bình toàn quốc là 59,5%: tỷ lệ cho phái nam là 81%, và tỷ lệ cho phái nữ là 72%. Tại Kamptee, 13% dân số nhỏ hơn 6 tuổi.


No comments:

Post a Comment