Friday, 19 October 2018

Kamayagoundanpatti – Wikipedia tiếng Việt


Kamayagoundanpatti là một thị xã panchayat của quận Theni thuộc bang Tamil Nadu, Ấn Độ.Theo điều tra dân số năm 2001 của Ấn Độ[1], Kamayagoundanpatti có dân số 12.165 người. Phái nam chiếm 48% tổng số dân và phái nữ chiếm 52%. Kamayagoundanpatti có tỷ lệ 61% biết đọc biết viết, cao hơn tỷ lệ trung bình toàn quốc là 59,5%: tỷ lệ cho phái nam là 69%, và tỷ lệ cho phái nữ là 54%. Tại Kamayagoundanpatti, 11% dân số nhỏ hơn 6 tuổi.


No comments:

Post a Comment