Friday, 19 October 2018

Kamakshyanagar – Wikipedia tiếng Việt


Kamakshyanagar là một thị xã và là nơi đặt ủy ban khu vực quy hoạch (notified area committee) của quận Dhenkanal thuộc bang Orissa, Ấn Độ.Theo điều tra dân số năm 2001 của Ấn Độ[1], Kamakshyanagar có dân số 15.002 người. Phái nam chiếm 53% tổng số dân và phái nữ chiếm 47%. Kamakshyanagar có tỷ lệ 73% biết đọc biết viết, cao hơn tỷ lệ trung bình toàn quốc là 59,5%: tỷ lệ cho phái nam là 81%, và tỷ lệ cho phái nữ là 65%. Tại Kamakshyanagar, 11% dân số nhỏ hơn 6 tuổi.


No comments:

Post a Comment