Friday, 19 October 2018

Kalyan-Dombivali – Wikipedia tiếng Việt


Kalyan-Dombivali là một thành phố và là nơi đặt hội đồng thành phố (municipal corporation) của quận Thane thuộc bang Maharashtra, Ấn Độ.Theo điều tra dân số năm 2001 của Ấn Độ[1], Kalyan-Dombivali có dân số 1.193.266 người. Phái nam chiếm 53% tổng số dân và phái nữ chiếm 47%. Kalyan-Dombivali có tỷ lệ 80% biết đọc biết viết, cao hơn tỷ lệ trung bình toàn quốc là 59,5%: tỷ lệ cho phái nam là 84%, và tỷ lệ cho phái nữ là 75%. Tại Kalyan-Dombivali, 12% dân số nhỏ hơn 6 tuổi.


No comments:

Post a Comment