Friday, 19 October 2018

Kachu Pukur – Wikipedia tiếng Việt


Kachu Pukur là một thị trấn thống kê (census town) của quận Maldah thuộc bang Tây Bengal, Ấn Độ.Theo điều tra dân số năm 2001 của Ấn Độ[1], Kachu Pukur có dân số 5348 người. Phái nam chiếm 51% tổng số dân và phái nữ chiếm 49%. Kachu Pukur có tỷ lệ 71% biết đọc biết viết, cao hơn tỷ lệ trung bình toàn quốc là 59,5%: tỷ lệ cho phái nam là 77%, và tỷ lệ cho phái nữ là 64%. Tại Kachu Pukur, 12% dân số nhỏ hơn 6 tuổi.


No comments:

Post a Comment