Friday, 19 October 2018

Kachnal Gosain – Wikipedia tiếng Việt


Kachnal Gosain là một thị trấn thống kê (census town) của quận Udham Singh Nagar thuộc bang Uttaranchal, Ấn Độ.Theo điều tra dân số năm 2001 của Ấn Độ[1], Kachnal Gosain có dân số 4199 người. Phái nam chiếm 57% tổng số dân và phái nữ chiếm 43%. Kachnal Gosain có tỷ lệ 72% biết đọc biết viết, cao hơn tỷ lệ trung bình toàn quốc là 59,5%: tỷ lệ cho phái nam là 79%, và tỷ lệ cho phái nữ là 63%. Tại Kachnal Gosain, 14% dân số nhỏ hơn 6 tuổi.


No comments:

Post a Comment