Friday, 19 October 2018

Kachhla – Wikipedia tiếng Việt


Kachhla là một thị xã và là một nagar panchayat của quận Budaun thuộc bang Uttar Pradesh, Ấn Độ.Theo điều tra dân số năm 2001 của Ấn Độ[1], Kachhla có dân số 7837 người. Phái nam chiếm 56% tổng số dân và phái nữ chiếm 44%. Kachhla có tỷ lệ 30% biết đọc biết viết, thấp hơn tỷ lệ trung bình toàn quốc là 59,5%: tỷ lệ cho phái nam là 40%, và tỷ lệ cho phái nữ là 18%. Tại Kachhla, 21% dân số nhỏ hơn 6 tuổi.


No comments:

Post a Comment