Friday, 19 October 2018

Kachhauna Patseni – Wikipedia tiếng Việt


Kachhauna Patseni là một thị xã và là một nagar panchayat của quận Hardoi thuộc bang Uttar Pradesh, Ấn Độ.Theo điều tra dân số năm 2001 của Ấn Độ[1], Kachhauna Patseni có dân số 13.504 người. Phái nam chiếm 54% tổng số dân và phái nữ chiếm 46%. Kachhauna Patseni có tỷ lệ 61% biết đọc biết viết, cao hơn tỷ lệ trung bình toàn quốc là 59,5%: tỷ lệ cho phái nam là 69%, và tỷ lệ cho phái nữ là 52%. Tại Kachhauna Patseni, 17% dân số nhỏ hơn 6 tuổi.


No comments:

Post a Comment