Friday, 19 October 2018

Jyoti Khuria – Wikipedia tiếng Việt


Jyoti Khuria là một thị xã và là một nagar panchayat của quận Mainpuri thuộc bang Uttar Pradesh, Ấn Độ.Theo điều tra dân số năm 2001 của Ấn Độ[1], Jyoti Khuria có dân số 4945 người. Phái nam chiếm 54% tổng số dân và phái nữ chiếm 46%. Jyoti Khuria có tỷ lệ 63% biết đọc biết viết, cao hơn tỷ lệ trung bình toàn quốc là 59,5%: tỷ lệ cho phái nam là 73%, và tỷ lệ cho phái nữ là 51%. Tại Jyoti Khuria, 18% dân số nhỏ hơn 6 tuổi.


No comments:

Post a Comment