Friday, 19 October 2018

Junagarh – Wikipedia tiếng Việt


Junagarh là một thị xã và là nơi đặt ủy ban khu vực quy hoạch (notified area committee) của quận Kalahandi thuộc bang Orissa, Ấn Độ.Theo điều tra dân số năm 2001 của Ấn Độ[1], Junagarh có dân số 15.759 người. Phái nam chiếm 51% tổng số dân và phái nữ chiếm 49%. Junagarh có tỷ lệ 55% biết đọc biết viết, thấp hơn tỷ lệ trung bình toàn quốc là 59,5%: tỷ lệ cho phái nam là 66%, và tỷ lệ cho phái nữ là 44%. Tại Junagarh, 14% dân số nhỏ hơn 6 tuổi.


No comments:

Post a Comment