Friday, 19 October 2018

Julana – Wikipedia tiếng Việt


Julana là một thành phố và là nơi đặt ủy ban đô thị (municipal committee) của quận Jind thuộc bang Haryana, Ấn Độ.Theo điều tra dân số năm 2001 của Ấn Độ[1], Julana có dân số 13.641 người. Phái nam chiếm 53% tổng số dân và phái nữ chiếm 47%. Julana có tỷ lệ 62% biết đọc biết viết, cao hơn tỷ lệ trung bình toàn quốc là 59,5%: tỷ lệ cho phái nam là 70%, và tỷ lệ cho phái nữ là 52%. Tại Julana, 17% dân số nhỏ hơn 6 tuổi.


No comments:

Post a Comment