Friday, 19 October 2018

Joya – Wikipedia tiếng Việt


Joya là một thị xã và là một nagar panchayat của quận Jyotiba Phule Nagar thuộc bang Uttar Pradesh, Ấn Độ.Theo điều tra dân số năm 2001 của Ấn Độ[1], Joya có dân số 13.340 người. Phái nam chiếm 53% tổng số dân và phái nữ chiếm 47%. Joya có tỷ lệ 45% biết đọc biết viết, thấp hơn tỷ lệ trung bình toàn quốc là 59,5%: tỷ lệ cho phái nam là 56%, và tỷ lệ cho phái nữ là 34%. Tại Joya, 21% dân số nhỏ hơn 6 tuổi.


No comments:

Post a Comment