Friday, 19 October 2018

Jourian – Wikipedia tiếng Việt


Jourian là một thị xã và là nơi đặt ủy ban khu vực quy hoạch (notified area committee) của quận Jammu thuộc bang Jammu và Kashmir, Ấn Độ.Theo điều tra dân số năm 2001 của Ấn Độ[1], Jourian có dân số 3628 người. Phái nam chiếm 51% tổng số dân và phái nữ chiếm 49%. Jourian có tỷ lệ 75% biết đọc biết viết, cao hơn tỷ lệ trung bình toàn quốc là 59,5%: tỷ lệ cho phái nam là 81%, và tỷ lệ cho phái nữ là 68%. Tại Jourian, 12% dân số nhỏ hơn 6 tuổi.


No comments:

Post a Comment