Friday, 19 October 2018

Joura – Wikipedia tiếng Việt


Joura là một thị xã và là một nagar panchayat của quận Morena thuộc bang Madhya Pradesh, Ấn Độ.Theo điều tra dân số năm 2001 của Ấn Độ[1], Joura có dân số 25.514 người. Phái nam chiếm 54% tổng số dân và phái nữ chiếm 46%. Joura có tỷ lệ 64% biết đọc biết viết, cao hơn tỷ lệ trung bình toàn quốc là 59,5%: tỷ lệ cho phái nam là 74%, và tỷ lệ cho phái nữ là 52%. Tại Joura, 16% dân số nhỏ hơn 6 tuổi.


No comments:

Post a Comment