Friday, 19 October 2018

Jot Kamal – Wikipedia tiếng Việt


Jot Kamal là một thị trấn thống kê (census town) của quận Murshidabad thuộc bang Tây Bengal, Ấn Độ.Theo điều tra dân số năm 2001 của Ấn Độ[1], Jot Kamal có dân số 6196 người. Phái nam chiếm 50% tổng số dân và phái nữ chiếm 50%. Jot Kamal có tỷ lệ 56% biết đọc biết viết, thấp hơn tỷ lệ trung bình toàn quốc là 59,5%: tỷ lệ cho phái nam là 64%, và tỷ lệ cho phái nữ là 48%. Tại Jot Kamal, 18% dân số nhỏ hơn 6 tuổi.


No comments:

Post a Comment