Friday, 19 October 2018

Joshipura – Wikipedia tiếng Việt


Joshipura là một thành phố và khu đô thị của quận Junagadh thuộc bang Gujarat, Ấn Độ.



Theo điều tra dân số năm 2001 của Ấn Độ[1], Joshipura có dân số 28.756 người. Phái nam chiếm 52% tổng số dân và phái nữ chiếm 48%. Joshipura có tỷ lệ 78% biết đọc biết viết, cao hơn tỷ lệ trung bình toàn quốc là 59,5%: tỷ lệ cho phái nam là 82%, và tỷ lệ cho phái nữ là 74%. Tại Joshipura, 12% dân số nhỏ hơn 6 tuổi.










No comments:

Post a Comment