Friday, 19 October 2018

Joshimath – Wikipedia tiếng Việt


Joshimath là một thành phố và là nơi đặt ban đô thị (municipal board) của quận Chamoli thuộc bang Uttaranchal, Ấn Độ.Theo điều tra dân số năm 2001 của Ấn Độ[1], Joshimath có dân số 13.202 người. Phái nam chiếm 61% tổng số dân và phái nữ chiếm 39%. Joshimath có tỷ lệ 77% biết đọc biết viết, cao hơn tỷ lệ trung bình toàn quốc là 59,5%: tỷ lệ cho phái nam là 83%, và tỷ lệ cho phái nữ là 67%. Tại Joshimath, 12% dân số nhỏ hơn 6 tuổi.


No comments:

Post a Comment