Friday, 19 October 2018

Jata Chhapar – Wikipedia tiếng Việt


Jata Chhapar là một thị trấn thống kê (census town) của quận Chhindwara thuộc bang Madhya Pradesh, Ấn Độ.Theo điều tra dân số năm 2001 của Ấn Độ[1], Jata Chhapar có dân số 3455 người. Phái nam chiếm 52% tổng số dân và phái nữ chiếm 48%. Jata Chhapar có tỷ lệ 69% biết đọc biết viết, cao hơn tỷ lệ trung bình toàn quốc là 59,5%: tỷ lệ cho phái nam là 77%, và tỷ lệ cho phái nữ là 62%. Tại Jata Chhapar, 12% dân số nhỏ hơn 6 tuổi.


No comments:

Post a Comment