Friday, 19 October 2018

Jaspur – Wikipedia tiếng Việt


Jaspur là một thành phố và là nơi đặt ban đô thị (municipal board) của quận Udham Singh Nagar thuộc bang Uttaranchal, Ấn Độ.Theo điều tra dân số năm 2001 của Ấn Độ[1], Jaspur có dân số 39.048 người. Phái nam chiếm 53% tổng số dân và phái nữ chiếm 47%. Jaspur có tỷ lệ 60% biết đọc biết viết, cao hơn tỷ lệ trung bình toàn quốc là 59,5%: tỷ lệ cho phái nam là 67%, và tỷ lệ cho phái nữ là 52%. Tại Jaspur, 17% dân số nhỏ hơn 6 tuổi.


No comments:

Post a Comment