Friday, 19 October 2018

Jashpur nagar – Wikipedia tiếng Việt


Jashpur nagar là một thị xã và là một nagar panchayat của quận Jashpur thuộc bang Chhattisgarh, Ấn Độ.Theo điều tra dân số năm 2001 của Ấn Độ[1], Jashpur nagar có dân số 20.190 người. Phái nam chiếm 55% tổng số dân và phái nữ chiếm 45%. Jashpur nagar có tỷ lệ 71% biết đọc biết viết, cao hơn tỷ lệ trung bình toàn quốc là 59,5%: tỷ lệ cho phái nam là 75%, và tỷ lệ cho phái nữ là 67%. Tại Jashpur nagar, 13% dân số nhỏ hơn 6 tuổi.


No comments:

Post a Comment