Friday, 19 October 2018

Janakpur Road – Wikipedia tiếng Việt


Janakpur Road là một thành phố và là một khu vực quy hoạch (notified area) của quận Sitamarhi thuộc bang Bihar, Ấn Độ.Theo điều tra dân số năm 2001 của Ấn Độ[1], Janakpur Road có dân số 13.341 người. Phái nam chiếm 53% tổng số dân và phái nữ chiếm 47%. Janakpur Road có tỷ lệ 64% biết đọc biết viết, cao hơn tỷ lệ trung bình toàn quốc là 59,5%: tỷ lệ cho phái nam là 72%, và tỷ lệ cho phái nữ là 55%. Tại Janakpur Road, 17% dân số nhỏ hơn 6 tuổi.


No comments:

Post a Comment