Friday, 19 October 2018

Jamshila – Wikipedia tiếng Việt


Jamshila là một thị trấn thống kê (census town) của quận Sonbhadra thuộc bang Uttar Pradesh, Ấn Độ.Theo điều tra dân số năm 2001 của Ấn Độ[1], Jamshila có dân số 10.270 người. Phái nam chiếm 55% tổng số dân và phái nữ chiếm 45%. Jamshila có tỷ lệ 74% biết đọc biết viết, cao hơn tỷ lệ trung bình toàn quốc là 59,5%: tỷ lệ cho phái nam là 82%, và tỷ lệ cho phái nữ là 65%. Tại Jamshila, 11% dân số nhỏ hơn 6 tuổi.


No comments:

Post a Comment