Friday, 19 October 2018

Jammu Cantonment – Wikipedia tiếng Việt


Jammu Cantonment là một thị xã quân sự (cantonment) của quận Jammu thuộc bang Jammu và Kashmir, Ấn Độ.Theo điều tra dân số năm 2001 của Ấn Độ[1], Jammu Cantonment có dân số 30.107 người. Phái nam chiếm 61% tổng số dân và phái nữ chiếm 39%. Jammu Cantonment có tỷ lệ 74% biết đọc biết viết, cao hơn tỷ lệ trung bình toàn quốc là 59,5%: tỷ lệ cho phái nam là 80%, và tỷ lệ cho phái nữ là 64%. Tại Jammu Cantonment, 15% dân số nhỏ hơn 6 tuổi.


No comments:

Post a Comment