Friday, 19 October 2018

Jamhaur – Wikipedia tiếng Việt


Jamhaur là một thành phố và là một khu vực quy hoạch (notified area) của quận Aurangabad thuộc bang Bihar, Ấn Độ.Theo điều tra dân số năm 2001 của Ấn Độ[1], Jamhaur có dân số 8575 người. Phái nam chiếm 52% tổng số dân và phái nữ chiếm 48%. Jamhaur có tỷ lệ 50% biết đọc biết viết, thấp hơn tỷ lệ trung bình toàn quốc là 59,5%: tỷ lệ cho phái nam là 60%, và tỷ lệ cho phái nữ là 38%. Tại Jamhaur, 18% dân số nhỏ hơn 6 tuổi.


No comments:

Post a Comment