Friday, 19 October 2018

James D. Watson – Wikipedia tiếng ViệtJames Dewey Watson (6 tháng 4 năm 1928) là một nhà sinh vật học phân tử Hoa Kỳ. Vào năm 25 tuổi, ông đã nổi tiếng với công trình khám phá ra cấu trúc ADN. Watson, Francis Crick và Maurice Wilkins đã được trao giải Nobel Sinh lý và Y khoa năm 1962 cho "sự khám phá của họ liên quan đến cấu trúc phân tử của nucleic acids và tầm quan trọng của nó cho việc trao chuyển thông tin trong vật chất sống". Từ thuở bé xíu, ông đã làm cho mọi người phải kinh ngạc về sự thông minh nổi trội của mình. James Watson đã từng học tại Đại học Chicago và Đại học Indiana, sau đó làm việc tại Phòng thí nghiệm Cavendish của Đại học Cambridge tại Anh, nơi mà ông đã gặp Francis Crick.

Năm 1956, Watson trở thành thành viên giảng dạy tại các phòng thí nghiệm của Đại học Harvard cho tới năm 1976, nhưng đến năm 1968 thì ông làm giám đốc phòng thí nghiệm Cold Spring Harbor tại Long Island, New York và chuyển trọng tâm nghiên cứu của trung tâm này sang nghiên cứu ung thư. Đến năm 1994 thì ông đã giữ chức chủ tịch của trung tâm này 10 năm và sau đó trở thành hiệu trưởng của nó cho đến năm 2007. Từ năm 1988 tới 2002, Watson làm việc với Viện Y tế Quốc gia, đóng góp cho việc xây dựng đề án liên quan đến di truyền của con người. Ông cũng đã viết rất nhiều sách khoa học, bao gồm những cuốn như The Molecular Biology of the Gene (1965) hay cuốn sách bán chạy nhất của ông The Double Helix (1968) nói về việc phát hiện ADN.
  1. ^ Watson is identified as an atheist by his acquaintance, Rabbi Marc Gellman. Trying to Understand Angry Atheists: Why do nonbelievers seem to be threatened by the idea of God?, by Rabbi Marc Gellman, Newsweek, 28 tháng 4 năm 2006.[liên kết hỏng].

  2. ^ When asked by a student if he believed in God, Watson replied "Oh, no. Absolutely not... The biggest advantage to believing in God is you don't have to understand anything, no physics, no biology. I wanted to understand." JoAnne Viviano (19 tháng 10 năm 2007). “Nobel Prize-winning scientist wows some, worries others”. The Vindicator. Truy cập ngày 19 tháng 10 năm 2007. [liên kết hỏng]

  3. ^ Hopkin, Karen (2005). “Bring Me Your Genomes: The Ewan Birney Story”. The Scientist 19 (11): 60. 

  4. ^ a ă “Chemistry Tree - James D Watson Details”. academictree.org. Bản gốc lưu trữ ngày 22 tháng 1 năm 2015. 
No comments:

Post a Comment