Friday, 19 October 2018

Hoành – Wikipedia tiếng Việt


Hoành có thể là tên gọi của:


  • Một dãy núi tại Việt Nam: Hoành Sơn.

  • Hoành thôn, một di sản thế giới theo UNESCO, nằm tại huyện Y, thành phố Hoàng Sơn, phía Nam tỉnh An Huy, Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa.

  • Huyện Hoành, một huyện tại thành phố Nam Ninh, khu tự trị dân tộc Choang, Quảng Tây, Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa.

  • Hoành có nghĩa là ngang như trong các khái niệm trục hoành, hoành độ của hệ tọa độ Descartes, hay tung Hoành gia...

  • Tên một bộ phận của mái nhà.

  • Gọi tắt của hoành phi.

No comments:

Post a Comment