Friday, 19 October 2018

Hoành Sơn – Wikipedia tiếng Việt


Hoành Sơn có thể chỉ:


  • Hoành Sơn, một dãy núi chạy theo hướng tây - đông có chiều dài khoảng 50 km, nằm phía nam tỉnh Hà Tĩnh, Việt Nam.

  • Xã Hoành Sơn, Kinh Môn, Hải Dương, Việt Nam.

  • Xã Hoành Sơn, Giao Thủy, Nam Định, Việt Nam.

  • Hoành Sơn, một ngọn núi tại huyện Chương Hoá, Nam Đầu của Đài Loan.

  • Hoành Sơn tiên sinh, tên thường gọi của Cừu Liễn, nhà soạn kịch Trung Quốc thời nhà Thanh

  • Hoành Sơn, một huyện trực thuộc thành phố Du Lâm, Thiểm Tây, Trung Quốc

  • Hoành Sơn, một hương trực thuộc huyện Tân Trúc, Đài Loan.

No comments:

Post a Comment