Friday, 19 October 2018

Hata Kenjiro – Wikipedia tiếng Việt


Đây là một tên người Nhật; họ tên được viết theo thứ tự Á Đông (họ trước tên sau): họ là Hata. Tuy nhiên, tên người Nhật hiện đại bằng ký tự Latinh thường được viết theo thứ tự Tây phương (tên trước họ sau).

No comments:

Post a Comment