Friday, 19 October 2018

Cung Thành – Wikipedia tiếng Việt


Cung Thành hay cung thành có thể chỉ:


  • Huyện tự trị Cung Thành thuộc địa cấp thị Khâm Châu, khu tự trị dân tộc Choang Quảng Tây, Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa.

  • Cung thành, tên một vòng thành của một thành thị phong kiến

  • Âm Hán Việt của tỉnh Miyagi (宮城県), Nhật Bản

No comments:

Post a Comment