Friday, 19 October 2018

Cromen – Wikipedia tiếng Việt


Cromen là hợp kim được tạo ra từ 90% Ni và 10% Cr. Nó là hợp kim được sử dụng trong bộ cảm biến nhiệt độ kiểu E và K. Nó có thể được sử dụng trong môi trường nhiệt độ 1100oC và oxi hoá cao. Cromen được phát mình bởi hãng Hoskins Manufacturing Company. Ở cảm biến nhiệt, nó luôn được sử dụng cùng với hợp kim alumen.


No comments:

Post a Comment