Friday, 19 October 2018

Chiến tranh Anh-Pháp – Wikipedia tiếng ViệtTrong lịch sử thế giới, Vương quốc Anh và Pháp đã nhiều lần đánh nhau. Những cuộc chiến tranh Anh-Pháp bao gồm:


 • Chiến tranh Anh-Pháp (1202-1214): Cuộc chiến tranh giữa Vương triều Capetian của Pháp và Vương triều Plantagenet của Anh Quốc, kết thúc với trận chiến Bouvines.

 • Chiến tranh Một trăm năm (1337-1453)

 • Chiến tranh Anh-Pháp (1475)

 • Chiến tranh Anh-Pháp (1488)

 • Chiến tranh Anh-Pháp (1489-1492)

 • Chiến tranh Anh-Pháp (1512-1514) (một phần của Chiến tranh Liên minh Cambrai)

 • Chiến tranh Anh-Pháp (1522-1526) (một phần của cuộc chiến tại Ý 1521-1526)

 • Chiến tranh Anh-Pháp (1542-1546) (một phần của cuộc chiến tại Ý 1542–1546)

 • Chiến tranh Anh-Pháp (1549-1550)

 • Chiến tranh Anh-Pháp (1557-1559) (một phần của cuộc chiến tại Ý 1551-1559)

 • Chiến tranh Anh-Pháp (1627-1629) (một phần của cuộc Chiến tranh Ba mươi năm)

 • Chiến tranh Anh-Pháp (1666-1667) (một hậu quả nhỏ của cuộc Chiến tranh Anh-Hà Lan lần thứ hai)

 • Chiến tranh Anh-Pháp (1689-1697) (một phần của cuộc Chiến tranh Chín năm)

 • Chiến tranh Anh-Pháp (1702-1713) (một phần của cuộc Chiến tranh Kế vị Tây Ban Nha)

 • Chiến tranh Anh-Pháp (1744-1748) (một phần của cuộc Chiến tranh Kế vị Áo)

 • Chiến tranh Anh-Pháp (1756-1763) (một phần của cuộc Chiến tranh Bảy năm)

 • Chiến tranh Anh-Pháp (1778-1783) (một phần của cuộc Cách mạng Mỹ)

 • Chiến tranh Anh-Pháp (1793-1802) (một phần của cuộc Cách mạng Pháp)

 • Chiến tranh Anh-Pháp (1803-1814) (một phần của Những cuộc chiến tranh Napoléon, xem chi tiết tại bài Chiến tranh Bán đảo)

 • Chiến tranh Anh-Pháp (1815) (một phần của Những cuộc chiến tranh Napoléon, xem chi tiết tại bài Vương triều Một trăm ngày). Một số sử gia gọi các cuộc chiến tranh Anh-Pháp từ năm 1689 cho đến năm 1815 là Chiến tranh Một trăm năm lần thứ hai.

 • Chiến tranh Anh-Pháp (1941-1942) (một phần của trận Địa Trung Hải trong cuộc Chiến tranh thế giới lần thứ hai)


No comments:

Post a Comment