Friday, 19 October 2018

Bột Lợi – Wikipedia tiếng Việt


Bột Lợi (chữ Hán giản thể: 勃利县, âm Hán Việt: Bột Lợi huyện) là một huyện thuộc địa cấp thị Thất Đài Hà, tỉnh Hắc Long Giang, Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa. Bột Lợi nằm ở phía đông của Hắc Long Giang, có diện tích 3962 km², dân số 370.000 người. Mã số bưu chính của huyện Bột Lợi là 154500. Huyện lỵ đóng ở trấn Bột Lợi.[1]
Huyện Bột Lợi được chia thành 5 nhai đạo, 5 trấn, 8 hương, 1 hương dân tộc.


  • Nhai đạo biện sự xứ: Thiết Tây, Thành Tây, Nguyên Minh, Tân Hoa, Tân Khởi.

  • Trấn: Bột Lợi, Uy Khẳng, Song Hà, Tiểu Ngũ, Đại Tứ Trạm.

  • Hương: Trấn Giao, Trường Hưng, Thanh Sơn, La Tuyền, Thưởng Khẳng, Cát Hưng, Vĩnh Thuận, Hằng Đại.

  • Hương dân tộc Triều Tiên Hạnh Thụ.
No comments:

Post a Comment